03.03.2014. POZIV br. 08/14

03 mar 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 08/14

za radove na sanaciji fasade na Domu kulture u Đuraševićima - detaljnije