03.03.2014. POZIV br. 09/14

03 mar 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 09/14

za nabavka i ugradnja stolarije na objektu Centra za kulturu Tivat - detaljnije