05.03.2014. POZIV br. 10/14

05 mar 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 10/14

za radove na sanaciji puta u naselju Mrčevac - detaljnije