04.02.2014. POZIV br. 01/14

05 feb 2014

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 01/14

za dostavljanje ponuda šoping metodom za usluge revizije budžeta Opštine Tivat za 2013 godinu - detaljnije