23.12.2013. POZIV br. 38/13

27 dec 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 38/13

za Usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu kao i posebni linijski prevoz đaka - detaljnije