11.03.2014. POZIV br. 11/14

12 mar 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 11/14

za nabavku i ugradnja video nadzora i alarma u objektu Sportske dvorane Župa - detaljnije