06.02.2012 POZIV br. 05/12

09 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 05/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na betoniranju prilaznih puteva u naselju Dumidran i Đuraševići.- detaljnije