07.02.2012 POZIV br. 06/12

09 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 06/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na betoniranju puta u naselju Mažina prema rezervoaru.- detaljnije