07.02.2012 POZIV br. 07/12

16 feb 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 07/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnji kanala za atmosferske vode u naselju Češljar  -  detaljnije