10.10.2011

10 okt 2011

   U Sali glavnog administratora , sa početkom u 13 časova, održat će se prvi sastanak kandidata članova radne grupe koji će raditi na izradi nacrta predloga Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat.

   Na sastanku koji će voditi koordinator radne grupe Darka Ognjanović,samostalni savjetnik za pitanja mladih, biće dogovoreni dalji koraci u radu na izradi ovog strateškog dokumenta.

 

post slika