14.11.2012 POZIV br. 67/12

27 nov 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 67/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje završno - zanatskih radova na objektu kapele u naselju Radovići i uređenju terena kod crkve Sv. Spasa -  detaljnije