19-426/20-33/8 OD 07.05.2020. GODINE

07 maj 2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_USLUGE IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA (ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG OBJEKTA) SPORTSKE DVORANE – PDF