1902-404-12/17 OD 21.02.2017.GODINE

06 mar 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Uslugu godišnje revizije budžeta Opštine Tivat za 2016 godinu kao i godišnja revizija finansijskih izvještaja preduzeća Vodovod i kanalizacije d.o.o.,Komunalno d.o.o.,JU Centar za kulturu Tivat i JU Sportska dvorana za 2016 godinu - detaljnije