1902-404-31 OD 16.05.2017. GODINE

16 maj 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA izvodjenja radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor - detaljnije