1902-404-41 OD 08.06.2017. GODINE

20 jul 2017

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU RADOVA - Uređenje  placa sa stepeništem - Krašići Tivat - detaljnije