1902-404-53 OD 02.08.2017. GODINE

02 aug 2017

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11,057/14, 028/15 i 042/17 ) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluge fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u upravnoj zgradu Opštine Tivat - detaljnije