29.01.2010 POZIV br.10/10

29 jan 2010

 Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

POZIV broj 10/10

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije - detaljnije