31.03.2016. POZIV br. 10/16

31 mar 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 10/16

za postupak javne nabavke šopingom za uslugu izrade glavnog projekta ulice u Donjoj Lastvi - detaljnije