Akcija čišćenja Župe

14 apr 2014
U subotu 12. aprila 2014. godine organizovana je akcija čišćenja Župe, jedna od akcija u cilju obillježavanja aprila mjeseca - mjeseca planete Zemlje, u organizaciji  Opštine Tivat - Zelenog tima  u saradnji sa
JP “Komunalno” – Tivat, HTP “Mimoza”  i Turističkom organizacijom Tivta, a učestvovali su i SMŠ “Mladost”, OŠ “Drago Milović”, Dječiji savez Tivta, JPU “Bambi”, Sportsko ribarski klub “Pagar”, udruženje “Sove”, Planinarski klub ”Vjeverica”, NVO “Naša akcija”, d.o.o. „Aquacom Montenegro“, kao i građani koji su se, mimo institucija i organizacija,  odazvali pozivu na akciju.


Učesnici akcije, kojih je bilo preko 100, su čistili zelene površine, kao i priobalni dio i podmorje i tom prilikom sakupljeno je preko 20 kubika raznog otpada.
Akcija se nastavlja i sledeće sedmice, kada će radnici JP “Komunalno” ukloniti građevinski otpad i šut koji se nalazu na ulazu u Župu, a zaposleni u Porto  Montenegro     postaviti kante za otpatke  i klupe .
Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima akcije.

 

post slika