Aktivnosti Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

02 jun 2022

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat izvršili su kontrolu na lokaciji kupališta Belane, u blizini ugostiteljskog objekta "Red Lobster", na kojoj je utvrđeno bespravno zauzimanje javne površine plovilima i drugim predmetima. Službenici su na terenu utvrdili vlasnike predmetnih plovila, kampera i ostalih predmeta, kojima je dat rok od jednog dana za uklanjanje istih. U slučaju nepostupanja po naređenju ovlašćenih službenih lica, biće izrečeni prekršajni nalozi, a uklanjanje predmeta će se izvršiti putem trećeg lica.

post slika