Obilježen Svjetski dan borbe protiv duvanskog dima

01 jun 2022

Svake godine 31. maja Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Dan borbe protiv duvanskog dima. Ove godine, u okviru navedene aktivnosti, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat, SMŠ Mladost i Centar za plućne bolesti tivatskog Doma zdravlja organizovali su edukativnu radionicu na temu „Značaj čistog vazduha i uticaj aktivnog i pasivnog pušenja na zdravlje mlade populacije i cjelokupnog stanovništva“.

Pušenje je jedan od najčešćih uzroka hroničnog trovanja CO. Učenicima je predstavljen  aparat smoke check meter na kome je moguće uraditi skrining i izmjeriti  vrednosti CO( ugljen monoksida) u izdahnutom vazduhu pušača, a skala za tumačenje  vrijednosti CO prikazuje stepen rizika za zdravlje.

Učenicima su izmjerene vrednosti kiseonika sa pulsnim oksimetrom.

Cilj ove radionice je bio da se ukaže na ozbiljnost i rizik za zdravlje kod pušača, kao i kod pasivnog pušenja odnosno udisanja duvanskog dima i ostalih štetnih supstanci.

Dr Vjera Lipovac Usanović je ukazala na štetnost ovog poroka i izazila spremnost i pomoć pri odvikavanju.

Podijeljeni su posteri koji prikazuju sastav cigarete i upozorenje da se pušenjem unosi preko 4000 hemijskih supstanci sa osvrtom na kancerogene supstance  koje su odgovorne za oštećenje pluća i drugih organa .

Ispred Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Tivat, učenike je pozdravio Aleksandar Daković, samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti koji je ukazao na značaj održavanja ove aktivnosti.

post slika

Galerija