APRIL 2018

23 apr 2018

- 23.04.2018 - Ugovor o nabavci radova_"Dream home Montenegro" - br. 0101-404-271/6

- 20.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i "MDM GRADNJA" d.o.o. - br. 0101-444-349

- 20.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"C INVESTMENT" - br. 0101-444-350

- 20.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"IP INVEST" d.o.o. - br. 0101-444-348

- 19.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Vladimir Mihailović i Nenad Ćosić - br. 0101-444-342

- 17.04.2018 - Ugovor o nabavci robe_"Krstaš company" d.o.o. Nikšić - br. 0101-404-184/8

- 16.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Čule Milica_Čule Darko_Čule Vedran - br. 0101-444-334

- 16.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"LAVEDER SKIES LTD" - br. 0101-444-331

- 16.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Petković i Marko Kostić - br. 0101-444-330

- 13.04.2018 - Ugovor o pružanju usluga_Centar za ekotoksikološka ispitivanja - br. 0101-404-244/5

- 13.04.2018 - Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore - br. 0101-404-176/7

- 10.04.2018 - Ugovor o nabavci robe_"Surfmont" d.o.o. Kotor - br. 0101-404-226/7

- 10.04.2018 - Ugovor o nabavci robe_"Exclusive shop" d.o.o. Podgorica - br. 0101-404-185/7