ARHIVA – ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

22 jul 2016
  • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat  - PDF
  • Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat - PDF
  • Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat - PDF
  • Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat - PDF