AVGUST 2015

24 aug 2015

- 27.08.2015. - Aneks ugovora o zakupu - Opština Tivat i  "Prehrana" d.o.o. Pljevlja

- 20.08.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Contento" d.o.o. 

- 19.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Miodrag Jelić

- 18.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Biljana Matijević

- 14.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Gorban Alexander Mifodijevič i Sergey Shklyanka

- 14.08.2015. - Ugovor o kupoprodaji Opština Tivat i Marinković Milutin

- 13.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Dmitry Kuznetsov

- 12.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Jelena Radonjić

- 12.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Stevović Marko i Ilija

- 12.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Jelena Radonjić

- 11.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Jasna Ševaljević

- 11.08.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Jovan Braletić

- 05.08.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "G.K.M." d.o.o. Podgoricaa