BIOGRAFIJA – Dalibor Dubljević

10 okt 2016

Dubljević Dalibor, načelnik Komunalne policije u opštini Tivat, rođen je 14.06.1971 godine u Pljevljima. Osnovnu školu je završio u Pljevljima, da bi SMŠ „Mladost“ završio u Tivtu. Diplomirao je na Višoj pomorskoj školi u Kotoru a diplomirao je i na Ekonomskom fakultetu Megatrend u Beogradu.

Radno iskustvo sticao je u HTP Mimoza u Tivtu, a od 2014. godine započinje rad u lokalnoj upravi, gdje je radio na poslovima saobraćajnog inspektora u Opštini Tivat. Od 2016. godine se nalazi na funkciji načelnika Komunalne policije.

post slika