BIOGRAFIJA – Ana Matijević

10 okt 2016

Ana Matijević sekretarka Skupštine opštine Tivat rođena je 1982. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, nakon čega je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
Na funkciji sekretarke Skupštine opštine Tivat je od juna 2013. godine. Pomenutom je prethodio angažman u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici, kao i u Područnom organu za prekršaje Kotor, gdje je radila na poslovima vođenja registra novčanih kazni i prekršajne evidencije, te izvršenja prekršajnih sankcija.
Članica je Žirija za dodjelu Novembarskih nagrada opštine Tivat.
Trenutno živi i radi u Tivtu. Udata je i majka dvoje djece.

post slika