CEREMONIJA DODJELE NAGRADA ZA PROJEKAT RE ASISTENT I MEDIJATOR U NASTAVI

07 apr 2016

Ceremonija dodjele nagrada i potpisivanje ugovora za dodatno finansiranje projekata u sklopu Zajedničog regionalnog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope o unapređivanju ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi, održana je juče u Podgorici. Opština Tivat je izabrana za primjer dobre prakse iz Crne Gore za projekat „RE asistent i medijator u nastavi“, čiji je cilj unapređenje uslova za edukaciju romske i egipatske djece, uz angažovanje romskih i egipćanskih asistenata i medijatora u nastavi i poboljšanje pristupa obrazovanju romske i egipćanske djece u opštini Tivat. U ime Opštine Tivat ceremoniji dodjele nagrada su prisustvovale koordinatorka Kancelarije za prevenciju mr Darka Ognjanović i članica Tima za implementaciju projekata Ivona Petrović.


Projekat “Unapređivanje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi” Savjeta Evrope i Evropske unije ima za cilj unapređenje pitanja sa kojima se pripadnici nacionalnih manjina suočavaju u svakodnevnom životu na lokalnom nivou. Takođe, projakat se odnosi i na poboljšanje pristupa pravima manjina na raznim nivoima vlasti, u skladu sa standardima Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.
Projekat obuhvata sistem grantova koji se daju kao podrška izabranim opštinama i gradovima da razrade projektne ideje radi otklanjanja prepreka koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina u svojim lokalnim zajednicama.
U ovom projektu pored predstavnika Savjeta Evrope i uključeno je 36 opština i gradova iz sedam zemalja Regiona (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Albanija i Kosovo).

post slika