CRNA GORA JE BLAGOSLOVENA VODNIM RESURSIMA

25 mar 2019

„Tivat mora da, poštujući principe održivosti, iskoristi bogate prirodne resurse stavljajući ih u funkciju realizovanja razvojnih projekata u cilju bržeg ekonomskog  razvoja opštine i cijele države.Crna Gora je blagoslovena država vodnim resursima kojima raspolaže“, ocijenio je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac na tribini na temu „Upravljanje vodnim resursima u kontekstu standarda direktiva EU“. Tribina je održana u cilju obilježavanja Svjetskog dana voda, u organizaciji Opštine Tivat i JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje iz Budve, a okupila je predstavnike preduzeća i insitucija zaduženih za oblast vodnih resursa, kao i dio univerzitetske javnosti.

„U skladu sa evropskim direktivama, naše gazdovanje vodnim resursima podrazumijeva održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije, uvođenje energetski efikasnijih tehnologija, zatim korišćenje obnovljivih prirodnih resursa i upotrebu  proizvoda, procesa i tehnologija koji manje ugrožavaju životnu sredinu. Podrazumijeva i mjera prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu, kontrolu aktivnosti i rada postrojenja koja mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, kao i druge mjere“, rekao je predsjednik.

Teritorija opštine Tivat ima permanentno vodosnabdjevanje, tokom cijele godine, bez restrikcija i ograničenja. Tivat raspolaže vodovodnom mrežom koja pokriva skoro cjelokupnu teritoriju Opštine (95%) i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

„Naši planovi su nastavak izgradnje kanalizacionog sistema, zamjena dotrajale vodovodne mreže, osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje i stalna edukacija“, dodao je predsjednik Kusovac.

Austrijski ekspert iz oblasti voda sa višegodišnjim iskustvom na polju vodnih resursa, Helmut Bloh /Bloech/, istakao je da je Crna Gora lider u procesima pregovora u pristupanju EU. Kao država bogata vodama, naročito pitkom vodom, rekao je Bloh, potrebno je da preduzme sve mjere za održivo upravljanje svojim vodnim resursima, pri čemu može računati na značajnu podršku iz fondova koje je EU opredjelila za pomoć projektima za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama. Posebno je izrazio zadovoljstvo što za ovogodišnji Dan voda izlaže upravo u Tivtu, gradu koji se snabdijeva pitkom vodom vrhunskog kvaliteta sa izvorišta „Bolje sestre“, ali se može pohvaliti i savremenim postrojenjem za tretman otpadnih voda.    

„Najveći izazov sa aspekta voda i zadovoljenja standarda u toj oblasti u Crnoj Gori biće pitanje tretmana otpadnih voda. Ali, ukoliko je bogata EU još 1991. goodine odvojila 14 godina da obezbijedi neophodne pogone za tretman otpadnih voda na svojoj teritoriji, neki sličan rok takođe bi trebalo sada dati Crnoj Gori“, ocijenio je Bloh. Prema njegovim riječima, pošto se Crna Gora nada da će pristupiti EU do 2025. godine to znači da do 2035. trebalo da i posljednji pogon za tretman otpadnih voda bude pušten u funkciju.

„To bi bio tretman sličan onome koji je dobila Hrvatska. Što se tiče morske vode za kupanje u Crnoj Gori, potvrđeno je da je kvalitet vode jako dobar u Bokotorskom zalivu, ali i duž čitavog primorja, tako da turisti mogu slobodno da dođu“, dodao je Bloh. Na pitanje kako obezbijediti kontinuiranu zaštitu izvorišta „Bolje sestre“, koje snabdijeva vodom gotovo cijelo Crnogorsko primorje, te izbjeći negativan uticaj i moguće posljedice ljudske djelatnosti u užoj i široj zoni oko izvorišta, Bloh je naveo primjer Beča, koji je problem zaštite riješio tako što je postao vlasnik čitave planine na kojoj se nalazi izvorište. 

Učešće u diskusiji uzeli su mnogi akteri iz različitih institucija ukazujući na nedvosmislen uspjeh koji je Crna Gora postigla otvaranjem Poglavlja 27 Zaštita životne sredine i klimatske promjene, ali i obavezu države da, kroz pregovore i izmjenu zakonskog okvira, nađe održiva rješenja po pitanju zahtjeva i izazova sa kojima se Crna Gora suočava u zaštiti vodnih resursa.

Profesor Mićko Radulović ukazao je na značaj izvorišta Bolje sestre u smislu ispunjavanja vrlo visokog standarda kvaliteta vode za piće, kao i na činjenicu da je UNESKO uvrstio ovo izvorište na Mapu 150 najznačajnijih karstnih izvora na svijetu, i time još više obavezao donosioce odlika da djeluju u pravcu očuvanja i zaštite ovog i ostalih prirodnih vodnih resursa kojima naša država raspolaže.

Skup

post slika