DEAL4EU: Predstavnici Opštine Tivat na međunarodnom događaju u Sloveniji

19 okt 2022

Predstavnici Omladinskog tima Opštine Tivat, Nemanja Bošković i Sofija Jakimov, boravili su početkom oktobra u Novom Mestu u Sloveniji, na sastanku evropskih mladih zelenih ambasadora, tačnije događaju u okviru projekta “DEAL4EU: Youth ambassadors for European Green Deal”, koji se realizuje u sklopu programa “Evropa za građane“. DEAL4EU je mreža od 8 različitih evropskih gradova kojima je cilj promocija vrijednosti, ciljeva i politika Green Deal-a među mladima kako bi ih učinili zelenim ambasadorima na svojim teritorijama. Projekat DEAL4EU ima za cilj da širi Green Deal među mladima, unaprijedi svijest o ekološkim i klimatskim pitanjima, unaprijedi znanje o ulozi evropskih građana u Green Deal-u i stvori sinergiju među evropskim teritorijama i građanima kako bi zaštitili, očuvali i unaprijedili prirodni kapital EU i zaštitili zdravlje i dobrobit građana od rizika i uticaja vezanih za životnu sredinu.

Tokom proteklog sastanka učesnici su diskutovali na mnoge teme poput transporta, mode, energije, svakodnevnih aktivnosti, a sve iz ugla održivosti i zaštite životne sredine. Učesnici su takođe obišli školu za srednje i više obrazovanje koja na svojih 250 hektara zemlje ima farme životinja i bilja, kao i NVO koja se bavi korišćenjem reciklažnog materijala uz mnogo zanimljivih kampanja koje vode sa ciljem poboljšanja stanja životne sredine, a upoznali su se i sa poslovanjem marketa koji ne koristi pakovanja (kese, kutije i sl.), u kojoj je sve što se proizvodi od materijala koji se može reciklirati ili iskoristiti u druge svrhe.

Tokom realizacije ovog dvogodišnjeg projekta, biće ukupno organizovano 8 tematskih međunarodnih skupova u Katralu (Španija), Berlinu (Nemačka), Novom Mestu (Slovenija), Athienou (Kipar), Leuvardenu (Holandija), Sofiji (Bugarska), Tivtu (Crna Gora) i Romi (Italija). Ključni učesnici su mladi građani sa svake ciljne teritorije, koji će raditi sa stručnjacima (tj. akademskim profesorima, blogerima, novinarima) kako bi se upoznali sa ekološkim politikama i strategijama EU i učestvovali u građanskom životu, te da postanu evropski ambasadori o zelenim strategijama u svom rodnom gradu. DEAL4EU ima za cilj da direktno uključi 400 i indirektno 20.000 učesnika.

post slika

Galerija