DUP Donji Radovići Centar – nevažeći plan (2011. godina)

12 okt 2010

Odluka Donji Radovići centar - downlaod

Odgovori Obradjivača na primjedbe sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Donji Radovići Centar  - PDF

Donji Radovici centar - tekst predlog  -  PDF

Grafički prikaz  -  downlaod

Odluka O utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Golf i donji Radovići Centar - WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog plana Donji Radovići centar - dalje

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar - PDF

Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar –PDF

Odluka o izradi Detaljniog urbanističkog plana Donji Radovići Centar – PDF

Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar PROGRAMSKI ZADATAK - PDF

Skica - PDF