Dodjela novembarskih nagrada grada Tivta

09 nov 2009

Na sjednici održanoj 09.11.2009 godine donesena je odluka o dodjeli novembarskih nagrada grada Tivta.

 

CRNA GORA

OPŠTINA TIVAT

Skupština opštine Tivat

Žiri za dodjelu novembarske nagrade

Broj: 0301-171/10

Tivat, 09.11.2009. godine


 

Žiri za dodjelu novembarke nagrade u sastavu: Boris Frančišković, predsjednik i članovi: Krsto Petrović, Marija Vučinović, Maja Pasković, Jovan Grbović, Marija Petović i Ljuban Popadić, na sjednicama održanim dana 30.10.2009.godine i 09.11.2009. godine, nakon provedenog postupka,  donijeli su

 

 

 

O D L U K U

 

O DODJELI NOVEMBARSKIH NAGRADA ZA 2009. GODINU

 

 

I- NOVEMBARSKU NAGRADU ZA 2009. GODINU, DOBILI SU:

 

-BRANKO VUKMANOVIĆ , Direktor HTP AD „Mimoza“ Tivat i

-Nevladina organizacija „GLAZBENO PROSVJETNO DRUŠTVO“ Tivat

 

II- NAGRADU ZA 2009. GODINU, DOBILI SU:

 

         -Nevladina organizacija „DJECA TIVTA“ Tivat i

         -VJEKOSLAV PASKOVIĆ – vaterpolista iz Tivta.

 

 

III- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


 

Predsjednik Žirija,

Boris Frančišković,s.r.