DODJELA SERTIFIKATA I NAGRADA POLAZNICIMA SEMINARA KANCELARIJE ZA MLADE

03 jun 2014

Opština Tivat- Kancelarija za mlade , u saradnji sa Centrom za obrazovanje ZOPT Tivat organizovala je edukativne proljećne radionice za mlade sa ciljem osnaživanja i podizanja kvaliteta života mladih osoba. Od prijavljenih 70 , sve seminare uspiješno su završili njih 56, a ukupno polaznika je bilo 101. Održano je šest modula a teme seminara su rezultat interesovanja mladih u opštini Tivat: Komunikacijske vještine, Kako se nositi sa rješavanjem konflikata, Predrasude , Kreativne radionice za pripremu vaskršnjih ukrasa i seminar na temu kako Predstaviti se kroz CV i individualni plan sezonskog zapošljavanja.
Planom je bila predviđena radionica, Vještine prezentacije na temu: Moj grad, na kojem su se polaznici upoznali sa načinima izrade Power Point prezentacije i izradom grupnih prezentacije na temu „Moj Grad“. Seminar je zbog velikog interesovanja sa dva dana produžen i treći dan tako da je od 21 polaznika dobijeno deset odličnih prezentacija, a radilo se u dvije kategorije u zavisnosti od uzrasta.Komisija je odlučila da nagradi sve polaznike jer se radilo o veoma kvalitetnim prezentacijama i prof.informatike je objedinila sve prezentacije u jednu tako da ona predstavlja rezultat cjelokupnog njhovog rada.Prije dodjele sertifikata i nagrada svim učesnicima je prikazana jedinstvena prezentacija.
Zbog učešća i značaja predstavnika škola osim sertifikata dodjeljena su i dva trofeja i to SMŠ Mladost koji je uručen koordinatorki vršnjačkih edukatora Ani Božić i Irini Kusovac takođe koordinatorki iz OŠ Drago Milović.

post slika