Sastanak povodom pripreme turističke sezone

04 jun 2014

Predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel održao je juče radni sastanak sa rukovodiocima javnih preduzeća, institucija, opštinskih sekretarijata i službi, predstavnicima MUP-a i Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, sa ciljem što efikasnije pripreme za turističku sezonu. Analizirano je trenutno stanje u gradu i aktuelni problemi, kao i koraci za što efikasnije pevazilaženje istih.

Detaljno je sagledano stanje u gradu po pitanju komunalne čistoće i reda, vodosnadbijevanja, saobraćaja, bezbijednosti, zaštite od požara, prijema turista, kulturnog i sportskog programa, kao i inspekcijskog rada. Zaključak sastanka je da nema prepreka da turistička sezona bude uspješna. Prisutni su se složili da postoji dobra saradnja među svim relevantnim subjektima, i da će to uticati na brzinu i kvalitet obavljanja poslova i tokom turističke sezone. Predsjednik je predložio da predstavnici subjekata koji su bili danas prisutni kao i direktorica Centra za kulturu preuzmu ulogu Savjeta za praćenje turističke sezone. Savjet bi se sastajao petnaestodnevno odnosno po potrebi, kako bi pratio odvijanje turističke sezone i na taj način doprinio povećanju kvaliteta pružanja usluga turistima u našem gradu.