DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE/NASIPANJA PLAŽE U DIJELU DSL “SEKTOR 36”, OPŠTINA TIVAT

23 apr 2018

„Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 20.04.2018. g. obavjestila nas je  da je da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d., Novo naselje bb iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje/nasipanje plaže u dijelu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19,  kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Trg magnolija br.1, kancelarija br.5, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 27.04.2018.godine.

Dokumentacija - PDF