Dopuna dnevnog reda IX sjednice Skupštine opštine Tivat

17 maj 2021
Na osnovu člana 67 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 37/18) sazivam IX sjednicu Skupštine opštine. Sjednica će se održati 19.05.2021. godine, sa početkom u 09:00 časova u Skupštinskoj sali Opštine Tivat.

Dnevni red - detaljnije

Dopuna dnevnog reda IX sjednice SO Tivat - detaljnije