Predlog tačaka dnevnog reda XI sjednice SO Tivat

10 sep 2021
Predlog Predsjednika Opštine za dopunu dnevnog reda - pdf
  • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na razrješješenje izvršnog direktora DOO Komunalno - dalje
  • Predlog Odluke o imenovanju Izvršnog direktora DOO ViK - dalje
  • Predlog Odluke o imenovanju vd izvršnog direktora DOO Komunalno - dalje
  • Predlog Odluke o imenovanju vd Izvršnog direktora DOO Parking servis - dalje
Predlog Predsjednika Skupštine za dopunu dnevnog reda - pdf
  • Predlog Odluke o prestanku mandata člana OD DOO Komunalno - dalje
  • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje vd izvršnog direktora DOO PPOV - dalje
  • Predlog Odluke o imenovanju članice Savjeta Radio Tivat - dalje
Dnevni red - dalje