IZMJENE I DOPUNE DSL SEKTOR 36

29 jul 2019

Odluka - dalje


Tekstualni dio plana - dalje


Grafički dio plana

01 Geodetska podloga sa granicom zahvata - dalje

02 Izvod iz PPPN Obalno Podrucje - dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - dalje

04 Izvod iz DSL Sektor 36 - Plan namjene povrsina - dalje

05 Kontaktne zone - dalje

06 Analiza postojećeg stanja - dalje

07 Plan namjene površina - dalje

08 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije - dalje

09 Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

10 Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

11 Plan elektroenergetske  i termotehničke  infrastrukture - dalje

12 Plan elektronske komunikacije - dalje

13 Plan pejzažnog uređenja - dalje


Nevažeći plan (2011 godina) - dalje