EAGLE WEB PLATFORMA – INOVATIVNI MODEL ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

01 dec 2016

Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta "Mediteran" prezentovao je EAGLE web platformu – inovativni model za stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika. Prezentaciji koja je održana u petak, 25. novembra 2016. u hotelu "Ramada" u Podgorici prisustvovali su predstavnici Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova i opština iz centralnog i južnog regiona Crne Gore, dok je predstavnik Opštine Tivat bio Goran Božović, v.d. Rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove.

EAGLE web platforma razvijena je u okviru međunarodnog naučno istraživačkog projekta "Enhanced Government Learning - EAGLE"(http://www.eagle-learning.eu)u kojem Fakultet za informacione tehnologije učestvuje kao jedan od partnera.EAGLE projekat finansiran je od strane Evropske Unije, a strateški partner EAGLE projekta u Crnoj Gori je Uprava za kadrove.

Generalni cilj EAGLE projekta je unapređenjeprocesa stručnog usavršavanja u institucijama javne uprave iimplementacija inovativnog modela koji se zasniva na primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT).EAGLE web platforma prilagođena je konceptima učenja i potrebama za stručno usavršavanje u javnoj upravi i omogućava online stručno usavršavanje, kolaboraciju i razmjenu znanja – učenje je moguće u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta uz smanjenje troškova u odnosu na tradicionalne seminare i kurseve. Krajnji korisnici (predstavnici opština i javnih institucija) uključeni su u razvoj EAGLE web platforme od samog početka i na taj  način kreirana je realna slika o ključnim nedostacima i potrebama za stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika u javnoj upravi.EAGLE model uključuje i preporuke za Upravljanje promjenama – metodologiju i plan za različite organizacione, pedagoške i tehničke aspekte neophodne za primjenu ICT u stručnom usavršavanjudržavnih službenika i namještenikau institucijama javne uprave.

Za više informacija o mogućnostima testiranja i implementacije EAGLE platforme, možete kontaktirati koordinatora EAGLE projekta za Crnu Goru  prof. dr Snežanu Šćepanović (snezana.scepanovic@unimediteran.net).

post slika