COVID – Ekonomske mjere

09 sep 2020

Setovi ekonomskih mjera Opštine Tivat za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa

Svijet, region, Crna Gora, pa samim tim i Tivat trpe značajne ekonomske posljedice izazvane globalnom epidemijom koronavirusa, koja ne jenjava i onemogućava redovno funkcionisanje svih privrednih grana. Posebno je ugrožen sektor turizma, na koji se u velikoj mjeri oslanja državna ekonomija, ali i finansije lokalne uprave. Samim tim ugrožen je veliki broj ugostitelja, hotelijera, izdavalaca privatnog smještaja, a lančano, posljedice osjećaju svi građani Tivta.

Imajući u vidu ovakve prilike, Opština Tivat je donijela dva seta ekonomskih mjera koji predstavljaju podršku privrednicima i građanima Tivta. Ukupna vrijednost oba seta mjera koji su do sada usvojeni na sjednicama Skuštine opštine Tivat iznosi nešto manje od 1,5 miliona eura.

Prvi paket mjera usvojen u maju 2020, vrijedan je nešto preko pola miliona eura i podrazumijeva sljedeće:

 • Odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. – I rata do 31.avgusta, II rata do 30.novembra;
 • Odlaganje izvršenja rješenja za prinudnu naplatu za lokalne javne prihode na 60 dana, za postupke prinudne naplate pokrenute u 2020. godini;
 • Odlaganje plaćanja poreske obaveze po osnovu prireza poreza na dohodak fizičkih lica na 90 dana;
 • Oslobađanje od plaćanja za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2020. za 90 dana;
 • Oslobađanje od zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Opštine za 90 dana;
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnost za 2020, za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
 • Oslobađanje od plaćanja naknade za licencu taxi udruženja i preduzetnika, od 19.marta do 31. decembra 2020. godine i
 • Umanjenje obaveza plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivat u iznosu od 50% za 2020.

Drugi paket mjera usvojen u prvoj polovini avgusta vrijedan je gotovo milion eura i sadrži sljedeće:

 • Umanjenje obaveza plaćanja zakupnine za zakupce poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu Opštine za 50% za period od 1. jula do 31. decembra 2020;
 • Umanjenje obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za 50% od 1. jula do 31.decembra 2020;
 • Umanjenje obaveze plaćanja poreza na nepokretnost za fizička i pravna lica, od 10%, za 2020. godinu;
 • Oslobađanje obaveza plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2020. godinu;
 • Oslobađanje obaveze plaćanja lokalnih administrativnih taksi za 2020. i
 • Obustavu naplate zatezne kamate za dugovanje na osnovu poreza na nepokretnost za 2020. godinu.

post slika