FEBRUAR 2016

05 feb 2016

- 29.02.2016. - Ugovor o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica - Opština Tivat i "Telenor" d.o.o. Podgorica

- 29.02.2016. - Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Opština Tivat i "M&J Prelević" d.o.o. Tivat 

- 25.02.2016. - Protokol o sponzorstvu - Lustica development

- 23.02.2016. - Neposredni sporazum za izvođenje radova - Opština Tivat i "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica

- 22.02.2016. -Ugovor za pružanje usluga - Opština Tivat i "Civil engineer" d.o.o. Podgorica

- 19.02.2016. - Ugovor o realizaciji radionica za obilježavanje dana energetske efikasnosti

- 19.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "NADO & RUS MONT" d.o.o.

- 19.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "NAVAR INC" d.o.o.

- 18.02.2016. - Ugovor o nabavci i isporuci robe - Opština Tivat i ˇBen-Kovˇd.o.o Tivat

- 16.02.2016. - Neposredni sporazum - Opština Tivat i Institut za javno zdravlje

- 15.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Veljić Uroš

- 11.02.2016. - Ugovor o hipoteci - Opština Tivat i Veljić Uroš

- 10.02.2016. - Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe - Opština Tivat i "Surfmont" d.o.o. Kotor

- 10.02.2016. - Ugovor o uređenju međusobnih odnosa - Opština Tivat i Bojanić Milja, Bojanić Boriša

- 10.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Marku Monika.

- 09.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Nikolić Milenko

- 08.02.2016. - Ugovor o održavanju informacionog sistema HERMES - MEGA

- 08.02.2016. - Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Zoranić

- 05.02.2016. - Neposredni sporazum o pružanju usluga - Opština Tivat i "Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica 

- 04.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ksenija Jovanović

- 02.02.2016. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Opština Tivat i Grbović Jovan

- 02.02.2016. - Neposredni sporazum o pružanju usluga - Opština Tivat i "Winsoft" d.o.o. Podgorica

- 02.02.2016. - Neposredni sporazum o pružanju usluga - Opština Tivat i "CAU" d.o.o. Podgorica

- 02.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Nikola Ivošević

- 02.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Collinge Richard i Spurway Philipp

- 01.02.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Božinović Nikole i Anta