FEBRUAR 2018

08 feb 2018

 - 28.02.2018 - Ugovor o zakupu terase_LARISA COMPANY D.O.O. - br. 0101-464-188/1

- 28.02.2018 - Ugovor o zakupu terase_KALUĐEROVIĆ COMPANY D.O.O. - br. 0101-464-186/1

- 22.02.2018 - Ugovor o sufinansiranju programa u oblasti omladinske politike za 2018. godinu - br. 0101-550-57/4

- 22.02.2018 - Ugovor o izvođenju radova_GRAND DESIGN D.O.O. - br. 1902-404-62/9-17

- 21.02.2018 - Ugovor o pružanju usluga_"POP PROJEKT" D.O.O. - br. 0101-404-128/6

- 21.02.2018 - Ugovor o nabavci robe_"JUGOPETROL" AD - br. 1902-404-61/5-17

- 21.02.2018.- Ugovor o zakupu terase_IPANEMA D.O.O. - br. 0101-464-63/3

- 21.02.2018 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_INDEGO PLUS d.o.o. - br. 0101-464-167/2

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Petrović - br. 0101-444-149

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"SEA TRADE" d.o.o. - br. 0101-444-150

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Lidija Gospić - br. 0101-444-155

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey - br. 0101-444-156

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey - br. 0101-444-157

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Željko Medenica - br. 0101-444-158

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"Columbus Project Development" d.o.o. - br. 0101-444-152

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"Columbus Project Development" d.o.o. - br. 0101-444-154

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"Columbus Project Development" d.o.o - br. 0101-444-153

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dušan Kašćelan - br. 0101-444-159

- 12.02.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Slaven Dujaković i Slavica Vajić - br. 0101-444-151

- 08.02.2018 - Ugovor o zakupu terase_VAPIANO D.O.O. - br. 0101-464-117/1 

- 06.02.2018 - Pretplatnički ugovor_T-Com - br. 0101-052-132

- 01.02.2018 - Ugovor o zakupu terase_AMBIENT D.O.O. - br. 0101-464-84/1