GLAVNA KNJIGA 2015

22 okt 2015

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

Direkcija za investicije i razvoj – Opština Tivat

 Zaključak o obustavi postupka

 

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

Direkcija za investicije i razvoj – Opština Tivat

Zaključak o obustavi postupka