GLAVNA KNJIGA 2016

25 maj 2016

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

Održavanje glisera; „Tecnomarine TM Group“ d.o.o. - Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat

2. Biljana Krivokapić

Izgradnja I faze sekundarne i tercijarne kanalizacije Mažina; Tripovići, Gornja i Donja Župa „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. - Opština Tivat

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja 

3. Biljana Krivokapić

Izgradnja III i IV faze cjevovoda za Lušticu; „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. - Opština Tivat

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja

4. Biljana Krivokapić

 Rekonstrukcija glavnog tranzitnog cjevovoda od priključka na regionalni cjevovod do priključka na postojeći vodovodni cjevovod kod Solila; Direkcija za investicije i razvoj - Opština Tivat

Rješenje - nije potrebna procjena uticaja 
5. Biljana Krivokapić

Održavanje glisera „Yachting servis Laguna“ d.o.o. - Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat