Godišnja konferencija – CAMP CG i NSIUOP

22 apr 2013

Predstavnici Opštine Tivat Biljana Krivokapić i Ratko Perišić u petak 19.04.2013. godine prisustvovali su godišnjoj konferenciji - Program upravljanja obalnim područjem Crne gore“(CAMP CG) i Nacionalna strategija za integralno upravljanje obalnim područjem Crne gore“(NSIUOP). Konferencija je održana u Hotelu „Crna Gora“ u Podgorici, a  otvorio je ministar održivog razvoja i turizma, gospodin Branimir Gvozdenović.

U okviru konferencije prikazane su sledeće prezentacije:
- značaj sprovodjenja CAMP-a CG u kontekstu izrade PPPNOP CG
- prezentacija progresa CAMP-a
- integrisanje rezultata ranjivosti i atraktivnosti obalnog područja u PPPNOP CG
- integrisanje zahtjeva IUOP Protokola u PPPNOP CG
- prezentacije tematskih aktivnosti:
- projekcija uticaja klimatskih promjena
- odabrani elementi socio-ekonomske analize
- procjene morskog ekosistema sa aspekta uspostavljanja mreže zaštićenih područja u obalnom području CG
- analiza biodiverziteta u obalnom području Crne Gore
- pilot projekat primjena ECAP pristupa u Boki Kotorskoj
- prezentacija metodologije izrade atraktivnosti poljoprivrede.

 

Pored navedenih prezentacija definisani su i sljedeći koraci programa upravljanja obalnim područjem Crne Gore.