II INFO DAN O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

25 apr 2019

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Tivat organizuje II info dan o ženskom preduzetništvu dana 08.05.2019 godine sa početkom u 11:00 časova. Sve zainterosovane žene/preduzetnice/privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa moraju da prijave svoje prisustvo na II Info danu najkasnije do 06.05.2019 godine do 12 časova na e-mail adresu: anja.brkic@opstinativat.com. Komisija će na osnovu pristiglih prijava organizovati raspored konsultacija, pa s tim u vezi napominjemo da se prijave nakon navedenog datuma i satnice neće uzimati u razmatranje. 

Na II info danu će biti predstavljeni aplikacioni formulari i obezbijeđena konsultantska podrška za sve zainteresovane podnosioce biznis ideja. Sve zainterosovane žene/preduzetnice/privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa će imati priliku da razgovaraju ponaosob sa konsultantom o svojoj biznis ideji, te je samim tim važno da do navedenog datuma prijavite svoje prisustvo, kako bi rasporedili satnice za konsultacije. 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisan je 23.04.2019 godine i otvoren je do 23.05.2019. godine do 12:00 časova. Za ovu namjenu iz budžeta opštine Tivat je opredijeljeno 10.000,00 €.  Pravo učešća na Javnom konkursu imaju žene koje su kao fizička lica registrovane za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa sa teritorije opštine Tivat, a koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis i dobiju nepovratnu finansijsku podršku Opštine. Aplikacioni formulari i model formulara za prijavu biznis ideje za učešće na Javnom kokursu su objavljeni na internet stranici Opštine Tivat.

Kontakt osoba za prijave prisustva na II Info danu do 06.05.2019 godine do 12 časova je:

Anja Radmilo, sekretarka Komisije

e-mail: anja.brkic@opstinativat.com