INFOGRAFIKA O OTPADU U JADRANSKOM MORU

11 dec 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, zajedno sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat, organizovao je u avgustu postavljanje plakata duž određenih priobalnih djelova opštine Tivat, sa posebnim akcentom na kupališta, gdje je i frekventnost kupača i prolaznika najveća. Aktivnost je sprovedena u saradnji sa neprofitnom organizacijom „Green Sail“ iz Republike Hrvatske, koja je autor kreativne infografike, na kojoj su prikazani predmeti koje ljudi najčešće bacaju u more i vrijeme koje je potrebno da ti predmeti budu razgrađeni.

post slika