INFORMATIVNI DAN POVODOM DRUGOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU INTERREG IPA PROGRAMA

02 okt 2018

U okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020, otvoren je Drugi poziv za podnošenje predloga projekata. U cilju pružanja detaljnih informacija i praktičnih savjeta za pripremu i podnošenje predloga projekata u okviru Drugog poziva, Upravljačko tijelo - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u saradnji sa Nacionalnim tijelima Programa: Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske, kao i osobljem Zajedničkog sekretarijata, organizuje Informativni dan u četvrtak, 4. oktobra 2018. godine u Tivtu, u zgradi Opštine Tivat, Trg Magnolija 1, sa početkom u 10:00 časova.

Tokom Informativnog dana, potencijalni aplikanti će imati priliku da dobiju savjete i preporuke, kao i sve ostale relevantne informacije za pripremu predloga projekata.

Predlozi projekata se dostavljaju putem elektronskog monitoring sistema (eMS) do 20. decembra 2018. godine u 12:00 časova, u okviru četiri prioritetne ose Programa:

1 - Poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite;

2 - Zaštita životne sredine i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije I energetske efikasnosti;

3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa;

4 - Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog ambijenta u programskom području.

Ukupan novčani iznos opredjeljen za Drugi poziv iznosi 25.966.626,00€, od čega 22.579.675,00€ predstavlja sufinansiranje Evropske unije, a 3.386.951,00€ predstavlja nacionalno sufinansiranje.

Aplikacioni paket i više informacija o Drugom pozivu, mogu se pronaći na sljedećem linku:

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

Svi zainteresovani učesnici registraciju za Informativni dan mogu obaviti putem sljedećeg linka:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTxeXwQVdtQh9ASlnAeSlx3HvgoyaqK-BMeJCruR1LHimO_Q/viewform