INICIJATIVA GRAĐANA ZA LJEPŠI GRAD

15 mar 2013

Predstavnice grupe građana Tamara Jurlina, Aleksandra Grabić, Jelena Radivojević, Danijela i Mirjana Stipanić, predstavile su danas u Opštini Tivat inicijativu-projekat o aktivnostima koje bi doprinijele oživljavanju javnih prostora. Sastanku su prisustvovali glavna administratorka Opštine Jovanka Laličić, savjetnik predsjednika Opštine Petar Vujović, sekretarka Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Zorica Gverović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić, pripravnice Dragana Radulović, Dubravka Koparan, Vladana Trapara i Ivona Petrović. Predstavnici JP „Komunalno“ Tivat su, takođe, prisustvovali sastanku, kao i direktorica Turističke organizacije Tivta Bernarda Moškov, direktorica Centra za socijalni rad Kristina Petrović, odbornik Vladimir Arsić i predstavnik NVO „Pravi put“ Đorđe Trajčevski. Imajući u vidu da je upravo ovakav projekat  predviđen Strateškim planom razvoja Tivta, ovaj sastanak je bio i prvi radni sastanak novoosnovane opštinske Radne grupe za monitoring i evaluaciju realizacije Strateškog plana za period 2012.-2016.
Glavna ideja ovog projekta je podstaći građane da učestvuju u dešavanjima na otvorenom, uz veliki broj aktivnosti na volonterskoj osnovi a sve u cilju afirmisanja Tivta kao kreativnog grada. Spektar ideja za realizaciju projekta je veoma širok, tako da je dalja saradnja Opštine i grupe građana lako dogovorena i pratiće je realizacija nekih aktivnosti u najskorijoj budućnosti.