Investicije u školsku i sportsku infrastrukturu

31 aug 2022

U susret novoj školskoj godini, Opština Tivat realizovala je nekoliko značajnih investicija unapređenja školske i sportske infrastrukture u gradu.

U dvorištu OŠ „Drago Milović“ izvršena je rekonstrukcija rukometnog terena. Riječ je o prvoj fazi realizacije projekata sportske infastrukture u 2022. godini, u okviru koje je Uprava za sport i mlade Opštini Tivat opredijelila 40.728,00 eura. Radove na adaptaciji sportskog terena izvela je firma „Eurozox“ iz Podgorice, izabrana putem javnog tendera Direkcije za investicije. Za drugu fazu ovog programa Opština Tivat je prijavila projekat zamjene parketa u fiskulturnoj sali OŠ „Drago Milović“, kao i rekonstrukciju krova JU „Sportska dvorana“ Tivat.

Postavljanjem tartan podloge završeno je i igralište na Seljanovu, za čiju je obnovu Opština izdvojila preko 50 hiljada eura. Pored toga, u toku avgusta mjeseca izvršena je analiza stanja svih sportskih terena na području opštine, te su započete aktivnosti na njihovoj obnovi. Tako je renoviran sportski teren školske područne jedinice u Gradiošnici, a naredne sedmice planirano je i uređenje terena u centru grada, kao i popravka koševa u Lepetanima i Radovićima. Za ove radove biće utrošeno 4.820,64 eura.

U Gradiošnici su u toku i završni radovi na fasadi škole, za šta je Opština Tivat izdvojila 5.923,31 eura. U saradnji sa DOO „Komunalno“ Tivat uređeno je i dvorište, uklonjena je stara nadstrešnica i postavljena nova rasvjeta. U toku prethodne školske godine u ovoj područnoj jedinici montirani su i novi klima uređaji.

  post slika

Galerija