Ispitivanje zemljišta na lokalitetu Lovanja/Sinjarevo

25 jul 2018

Opština Tivat je izvršila ispitivanje zemljišta na lokaciji Lovanja/Sinarevo I to na kat parcelama broj 836/1 I 840/1 KO Djuraševići, a za navedena ispitivanja angažovan je “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” doo iz Podgorice.

Izvještaj broj 1601-353-10/11 od 23.05.2018. godine - PDF

Izvještaj broj 1601-353-10/12 od 23.05.2018. godine - PDF